Coding Mentor

A community where "tay-ngang" and "non-tay-ngang" connect. As an IT group built with love, we create a better life, better career path for individuals.

Opening Courses

BACKEND "SUPER" INTENSIVE
BACKEND "SUPER" INTENSIVE

Backend intensive course - from zero to hero

Upcoming Events

What 'tay ngangs' say about us

person1 person2 person3
person1

Mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ group Coding Mentor. Mọi người giúp vô cùng nhiệt tình, sửa CV, đưa script và cho mình khá khá lời khuyên hữu dụng. Xin được cảm ơn Tony và Thiện - những người đã giúp mình refer vào các job, những lời khuyên và sự giúp đỡ của các bạn cũng như các đợt phỏng vấn từ job các bạn gửi giúp mình có được một màn phỏng vấn tròn vai và đầy may mắn.

Andrew Trinh
Data Analyst at Bendigo Bank
person2
I have found it really helpful to learn the opportunities available for Data Analysts and the path to achieve these opportunities. The mentors are all supportive and passionate about what they are doing. Without the “Coding Mentors” page, I couldn’t take a step towards my goal of being a Data Analyst.

Catherine Le
Học viên khóa Data nhập môn

Mình quay lại cảm ơn mọi ng lần nữa. Nhờ mng và những thông tin chia sẽ trước đây trên các buổi zoom meeting của group nên mình đã nhận dc offer vào làm tại cty 🥳 Cảm ơn các anh chị em quản lí của nhóm nhiều.

Nick On
Software Engineer at Aligent Consulting