Opening Courses

DATA ANALYTICS WITH PYTHON AND POWER BI
2024-06-06
DATA ANALYTICS WITH PYTHON AND POWER BI

Một khoá học mới cùng với Career Mentor

$3000
Online Class Via Zoom
MON & THU | 8:00 - 10:00 PM (Syd/Mel time)
BUSINESS ANALYSIS MADE EASY
2024-06-02
BUSINESS ANALYSIS MADE EASY

Khóa học được mong chờ nhất năm đã xuất hiện

$2000
Online Class Via Zoom
Wed & Sun | 8:00 - 10:00 pm (Syd/Mel time)