BUSINESS ANALYSIS MADE EASY

Currently, this course has no opening schedule
Subscribe to the waiting list

BUSINESS ANALYSIS MADE EASY

BUSINESS ANALYSIS MADE EASY  -  Your Comprehensive Guide to Business Analysis

Khóa học được mong chờ nhất năm đã xuất hiện 😎

⁉️ Có biết bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra về Business Analysis, điển hình như:
- Khác nhau giữa Business Analysis và Business Analytics?
- Em học ngành Business Information System, ngành này sẽ ra làm gì, có phải Business Analyst?
- Làm Business Analyst là làm gì, công việc của một BA là như thế nào
- Học gì để làm Business Analyst?
Riêng câu hỏi cuối, thì mình sẽ trả lời luôn, đó là học khóa Business Analysis Made Easy của Career Mentor sẽ khai giảng vào tháng 3 tới đây.

Với 16 buổi chuyên sâu, khóa học này sẽ cung cấp kiến thức cho những ai đang trên con đường muốn trở thành một Business Analyst, hay thậm chỉ là lấy chứng chỉ để yên tâm hơn khi bắt đầu.

📖 Nội dung 16 buổi học:

Session NoSession Name
1Introduction to BA
2BA Planning and Monitoring
3Elicitation
4Requirement Analysis & Design Definition
5Case Study - Pho Restaurant
6
Data Modelling
7Design Thinking
8Prototyping and UI/UX Design
9Case Study - Open Personal Bank Account
10Requirement Documentation
11Requirement Life Cycle Management
12Software Development Life Cycle
13Project management for BA
14Case Study - BA in a Project Team
15Final Presentation
16Mock Interview/Consultation

👨‍🏫 Giảng viên:
Thầy giáo Nhan Phan, với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở các tập đoàn lớn và đang đảm nhiệm vị trí Lead Business Analyst @AIA - một trong những công ty bảo hiểm nổi tiếng toàn cầu.

Thời gian học:
Khoá học kéo dài 16 buổi, khai giảng ngày 02/06/2024.
T4 và CN hàng tuần, 8:00 - 10:00 PM (Syd/Mel time).

💵 Học phí:
2000 A$ cho 16 buổi học (Đô Úc không phải Đô Mỹ)
Đăng ký tại website này. Career Mentor sẽ gửi Email hướng dẫn cách thanh toán học phí trong vòng 24hr từ lúc đăng ký. Đăng ký hoàn tất khi học viên đã đóng học phí. Lớp có thể đóng sớm hơn nếu lớp đủ số lượng học viên.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, nhắn tin ngay với fanpage của Career Mentor: https://www.facebook.com/careermentor.au.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã đồng hành.
Career Mentor

$2000

Currently, this course has no opening schedule

Subscribe to the waiting list