PYTHON FUNDAMENTALS FOR DATA ANALYSTS

Currently, this course has no opening schedule
Subscribe to the waiting list

PYTHON FUNDAMENTALS FOR DATA ANALYSTS

#community_class

KHAI GIẢNG LỚP PYTHON FUNDAMENTALS FOR DATA ANALYSTS (KHÓA CỘNG ĐỒNG)

PYTHON FUNDAMENTALS CLASS
🍀Đến hẹn lại lên (thật ra là đến khi nào sắp xếp được sẽ lại lên), Coding Mentor sẽ tổ chức các lớp coding miễn phí, chủ yếu cho các bạn muốn tìm hiểu lập trình/ data nhưng vẫn sợ vì thấy nó technical quá, còn bạn thì background khác - ví dụ như business, accountant, ngoại thương...
🍀 Cũng như các khóa trước, khóa này sẽ gồm 2 buổi, mục đích giúp các bạn hiểu rằng lập trình không khó (mà thật ra lại rất đơn giản luôn - và ai cũng học được). Tuy khóa này tên là "for Data Analysts" vì mình muốn khuyến khích các bạn đang nghĩ về Data nhưng sợ code có thể thử.
Đây là lớp học miễn phí cho cộng đồng, nên tụi mình cũng không thu phí. Chỉ xin lưu ý khi đăng ký vui lòng nghiêm túc theo hết các buổi học và làm bài tập.
🍎. Tất cả các buổi học sẽ bắt đầu từ 7h30-9h30 pm ( Syd/Mel time)
Buổi 1: (Mon 5 Jun 2023)
interpreter, number, boolean
Buổi 2: ( Wed 7 Jun 2023)
List, string, name, control flow + AUA (Ask Us Anything)
👨‍🎓 Mentor: Hải Nguyễn - Senior Data Analyst @OPTUS
🍎Thời hạn đăng ký: Trước 6pm Sat 03 Jun 2023 (Syd/Mel time)
(bạn vui lòng điền thông tin và trả lời câu hỏi phụ)
Lớp dự kiến sẽ có 35 học viên, nếu số lượng đăng ký quá nhiều thì tụi mình xin phép lọc đơn dựa trên câu hỏi phụ. Thư mời tham gia lớp sẽ được gửi vào ngày Chủ nhật (04 Jun 23) cho những đăng ký thành công.
Hẹn gặp các bạn trong lớp. Nếu có thắc mắc về các khóa học khác, bạn có thể inbox trực tiếp Coding Mentor hoặc sếp mình Tony Teight để có thêm thông tin.
Thương yêu,


Currently, this course has no opening schedule

Subscribe to the waiting list