PROGRAMMING FUNDAMENTALS

Currently, this course has no opening schedule
Subscribe to the waiting list

PROGRAMMING FUNDAMENTALS

Programming Fundamentals 

CÁC LỚP LẬP TRÌNH NHẬP MÔN


  1. Programming Fundamentals with Java
  • Java là ngôn ngữ lập trình (gần như) bắt buộc ở các trường đại học ở Úc. Đồng thời cũng là ngôn ngữ có số lượng công việc nhiều nhất nhì (theo thống kê từ SEEK và Indeed) do có thể làm backend cho web và cả di động.

  • Sự thật là Java không phải là một ngôn ngữ dễ học như Python và JavaScript do cú pháp (cách viết) hơi phức tạp hơn các ngôn ngữ còn lại. Nhưng khi đã am hiểu một ngôn ngữ khó hơn, việc tự học các ngôn ngữ còn lại sẽ dễ vô cùng. Do đó Java được đánh giá là một trong những ngôn ngữ thích hợp cho người mới bắt đầu và muốn đi sâu về lập trình.

  • Khóa học sẽ ưu tiên cho những anh/ chị/ bạn đã xác định sẽ bước chân hẳn vào IT nói chung cũng như ngành lập trình nói riêng (chứ không đơn thuần là học để biết nữa).

    *Như các khóa nhập môn trước, khóa học 3 buổi này sẽ hoàn toàn miễn phí như với các điều kiện sau:

·      Hiện tại chưa có kiến thức lập trình. Các bạn đã và đang học lập trình ở trường không phải là đối tượng của lớp này vì kiến thức rất cơ bản.

·      Các bạn chỉ đăng ký khi xác định tham dự đủ 3 buổi học và làm đầy đủ bài tập được giao (vì sẽ không có record lại do mentors sẽ theo sát trong từng buổi).

·      Lớp chỉ nhận 30 bạn, nếu vượt quá số lượng, đơn sẽ được duyệt dựa trên câu trả lời trong form đăng ký.

 

NỘI DUNG

(Tất cả các buổi học đều từ 8pm-10:30pm theo giờ Syd/Mel)

Buổi 1 (Tue 12 Oct 2021):

·      Hướng nghiệp + hướng dẫn cài IDE, variables, operators, data types, expressions

Buổi 2 (Thu 14 Oct 2021):

·      Conditionals

Buổi 3 (Sat 16 Oct 2021):

·      Loops and Functions

Thi cuối khóa

>Mentor: Dũng Nguyễn - Senior Backend Engineer @ NAB (National Australian Bank)

>Link đăng ký: https://codingmentor.com.au/course/17

>Hạn chót đăng ký: 11:00pm hôm nay (10/10/2021) theo giờ Sydney/ Melbourne.


       2. Programming Fundamentals With Python 


     + Deadline đăng ký: 10:00pm Thứ hai, 12/04/2021.        3. SQL Nhập Môn 


     + Deadline đăng ký: 24/07/2021.       4. Mobile Nhập Môn 


     + Deadline đăng ký: 25/08/2021.Currently, this course has no opening schedule

Subscribe to the waiting list